Att arbeta för att tillsammans med våra kunder utveckla företag, organisationer och regioner i en hållbar riktning innebär att vi sedan tjugotre år tillbaka arbetar med att bygga nätverk för att få med all kompetens som behövs. I våra nätverk finns kunskaper och verktyg som kompletterar vår egen. Tillsammans kan vi sedan göra det riktigt hållbart.

ADEP- Another Development Perspective AB

ADEP – Another Development Perspective AB – och dess grundare Ingvar Rönnbäck har samarbetat länge med Esam, med sin breda kompetens kring bl.a. freds- och konflikthantering, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Tjänsterna omfattar pedagogiskt arbete, projektarbete, utvärderingar och utredningar, omvärldsanalys och debatt samt projektansökningar.

FORES

Fores Nord – Esam samarbetar med tankesmedjan Fores i deras regionala satsning i norr med syfte att bredda och sprida hållbarhetsdialogen i norra Sverige. Fores forskningsbredd och tvärsektoriella dialog omfattar klimat och miljö, migration och integration, det digitala samhället samt ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Aptum

Aptum samarbetar med Esam i egenskap av ett av Sveriges mest kunniga företag inom brandsäkerhet och erbjuder utbildningar i frågor som rör bl.a. säkerhet och heta arbeten. Dess personal har kunskap från räddningstjänst, ambulans, fastighetsbrandskydd och byggnadstekniskt brandskydd. Aptum grundades 2005.

iTid

iTid levererar tjänster inom logistik och produktion. I samarbetet med Esam bistår iTid med sin kompetens kring Lean och effektiva flöden. De erbjuder tjänster inom materialförsörjning, produktionsplanering, produktionsstyrning och för underhållsprocessen. iTid grundades 2004. Esam påbörjade sitt samarbete med Leanpartner, som 2014 förvärvades av iTid.

U & We

U&We har en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat, specifikt om livsmedel. Esam sätter stort värde på samarbetet med U&We. Företaget grundades 1995 och dess huvudsakliga tjänsteområden är analys, strategi och förändring, utbildning, uppföljning och utvärdering och klimatkompensation.

Gröna Tryck

Gröna Tryck stärker och förnyar företagsprofiler med marknadens främsta leverantörer av ekologiska och rättvisemärkta profilprodukter. Esam kan tack vare detta samarbete hjälpa sina kunder att synas på hållbart tillverkade produkter. Gröna Tryck grundades 2008 och jobbar främst med arbetskläder, men även med kontorsmaterial och banderoller m.m.

RISE- Research Institutes of Sweden

RISE – är internationellt ledande inom forskning och innovationer för hållbar utveckling i organisationer inom såväl näringslivet som i regional och statlig regi. Tillsammans med RISE ger Esam sina kunder möjligheten att certifiera sig enligt en rad olika standarder. Esam har även suttit med i utvecklingsgruppen för Standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner.

3led

3led Solutions AB är en partner till Esam och är ett webbaserat IT-stöd för ledningssystem som vi erbjuder till våra kunder.3led.se är uppbyggd på flera moduler som man kan köpa i delar eller hel systemet på en gång. 3led.se uppfyller kraven på ISO på bland annat dokumentstyrning, arkivering och spårbarhet.