…är att det finns så många sätt att skapa lönsamhet