För Esam innebär hållbarhet att vara ett ansvarsfullt företag inom miljö, det sociala området och ekonomi. Esam är idag ett tjänsteföretag bestående av 18 konsulter. Störst påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv har vi via de uppdrag vi gör tillsammans med våra kunder och vi utvärderar kontinuerligt våra uppdrag tillsammans med kunderna.

Vi försöker ständigt utveckla vårt egna hållbarhetsarbete. Vi arbetar med Agenda 2030 och för oss är det viktigt att målen är integrerade, odelbara och att de hänger ihop med systemsyn.

Esam är i grund och botten ett ideologiskt företag och konsulterna som jobbar på Esam drivs alla av att förbättra världen i en mer hållbar riktning, därför är det självklart att även vi själva försöker leva ett så hållbart liv som möjligt. Dock är strävan efter ett hållbart liv både utmanande och stundtals svårt och därför vill vi dela med oss av våra utmaningar och löpande ha en dialog.

Vårt ekologiska ansvar

Esam AB är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 resp ISO 9001.

Vår största miljöpåverkan är indirekt genom att vi bidrar till att våra kunder sätter miljömål, miljöutbildar sin personal etc. Vi ställer även krav på våra leverantörer och väljer miljöanpassade tjänster och produkter. Vi har även en direkt miljöpåverkan där våra tjänsteresor står för vår största miljöpåverkan. Därför arbetar vi fokuserat med att minimera miljöpåverkan genom:

 • att använda mötesteknik för distansmöten och prioritera resefria möten
 • vi föredrar tåget framför flyg och bil vid längre resor
 • vi använder en etanolbil som tjänstebil och äger både elmoped och företagscyklar
 • vi har en elcykel för att transportera oss lokalt
 • vi begär miljöbil då vi åker taxi
 • vi föredrar att åka kollektivt framför bilen vid lokala resor
 • kontrollerade leverantörer av våra inköp och avtal
 • vi mäter koldioxidutsläppen från våra resor
 • miljömärkt papper och miljömärkt skrivare

Även om vårt avtryck minskar så är vi fortfarande långt ifrån nöjda.  Vi väljer därför att klimatkompensera våra tjänsteresor med att stödja ett projekt via Zero Mission.

Vårt ekonomiska ansvar

 • Esam är ett aktiebolag med en hållbar och demokratisk organisationsmodell där alla konsulter har möjlighet att påverka struktur, styrning och har möjlighet att delta i beslusprocesser som t.ex budget.
 • All vinst återinvesteras i bolaget.

Vårt sociala ansvar

 • Hållbar och demokratisk organisationsmodell där alla konsulter deltar i beslutsprocesser som t.ex budget
 • Vi samarbetar med SPP och rekommenderar Esams konsulter att avsätta sin tjänstepension i hållbara pensionsfonder.
 • Vi samarbetar med Ekobanken då banken förvaltar pengarna transparent och ansvarsfullt samt ger utlåning till verksamheter med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden.
 • Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån
 • Delar med oss av kunskap och fungerar som bollplank åt varandra för att
 • Istället för gåvor till konsulter eller kunder ger Esam en gåva till en välgörenhetsorganisation som arbetar med social hållbarhet
 • För att öka påverkan inom hållbarhetsområdet är vi ett flertal som är delaktiga och engagerade i olika nätverk. Exempel på dessa är: Social Venture Network, Cradle Net , klimatpakten, Fairtrade City Stockholm, Biofuel Region, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC).

Ledningssystem

Esam är certifierade i både ISO 9001: 2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

ISO 9001 och ISO 14001

 

 

 

 

Agenda 2030

Vi arbetar med Agenda 2030 och för oss är det viktigt att målen är integrerade, odelbara och att de hänger ihop med systemsyn.

Källa: Stockholm Resilience Center