Vi har ett demokratiskt sätt att styra företaget, vi har en valprocess där man väljer ledning och intern styrelse som sedan sitter på ett förordnande under en period.

Esams styrelse består av: Michiel Van Noord, styrelseordförande
David Sandén, VD
Maria Blechingberg, ledamot