Esam erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling och kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster inom arbetsmiljö, CSR , cirkulär ekonomi, kommunikation, ledarskap för hållbar utveckling, energieffektivisering, social hållbarhet, mångfald, hållbara drivmedel och transporter, solceller, antikorruption, hållbar stadsutveckling samt de nya ISO- standarderna inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Tillsammans omfamnar vi hela hållbarhetsområdet och har lång erfarenhet från olika roller och branscher.
Esam har kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå och arbetar rikstäckande.

Du kan läsa mer om våra konsulter här:

Tillsammans, steg för steg, vill vi förändra världen i riktning mot hållbarhet.

Det är en nätt, liten uppgift vi har tagit på oss men vi tror att det är möjligt att göra det tillsammans med kunder och samarbetspartners och gärna sektorsöverskridande.

Vi påbörjade denna hållbarhetsresa redan 1990 då Esam grundades. Då som nu är målet att utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning för att så snabbt som möjligt avveckla oss själva. Vi vill helt enkelt bli onödiga, när våra kunder, en efter en, står på egna ben och hjälper oss att förändra världen. När allt fler broar slås mellan allt fler öar av hållbar utveckling.

Esams värderingar, affärsidé och verksamhetspolicy:

  • Systemsyn/hållbarhet
  • Delaktighet
  • Transparens
  • Glädje
  • Professionalism

Esams värderingar genomsyrar allt vi gör och är grundstenarna för att kunna driva igenom vår affärsidé- att genom strategiskt ledarskap, kunskap, samt inspiration och processledning utveckla företag, organisationer och regioner i hållbar riktning.