Esam registrerar endast de personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla vårt affärsåtagande gentemot våra kunder och övriga intressenter. För mer information, läs vår personuppgifts- och integritetspolicy.
Har ni ytterligare frågor om hur dina/era personuppgifter hanteras är ni välkomna att ta kontakt med oss på:
www.esam.se eller kontakta vår VD på david.sanden@esam.se