Några viktiga milstolpar

  • 1990 skapades Esam AB av grundarna Torbjörn Lahti och Gunnar Brundin. Båda kom från kommunvärlden och med erfarenheter från den första svenska ekokommunen ville de starta ett företag – för att förändra världen!
  • Esam var delaktiga på Rio-konferensen 1992 
  • Under 1993 turnerade Esam med “Ekomotivet”. Det var ett 600 meter långt tåg med utställningar i ett tjugotal vagnar och plats för konferenser i en annan. En revy följde med och spelade för ekokommunerna längs resan från Luleå till Malmö. Med på resan var Anders Linder, Tommy Körberg, Monica och Karl-Axel Dominique.
  • 1995 fick Esam ett fint miljöpris, det var Hällefors kommuns första miljöprisutdelning. Priset fick Esam för den inspiration man varit i kommunens arbete med hållbar utveckling.
  • 1997 föreläste Esam om hållbar utveckling, lokal demokrati och helhetssyn för Al Gores stab i Vita Huset
  • I slutet av 1990-talet började Esam arbeta inom ledningssystem som ett verktyg för att utveckla företag i riktning mot hållbarhet. McDonalds, Statoil Detaljhandel och Carstedts på nybyggda GreenZone var tidiga kunder och även 26 företag inom Västerslätts-nätverket i Umeå. Nu startade Esams arbete med nätverkscertifiering, en modell för småföretagare som i nätverksform inför ledningssystem. Sedan dess har över 150 företag som genomgått nätverkscertifiering med stöd från Esam AB gått från att arbeta sporadiskt med sitt miljöarbete till att börja utveckla sin affär utifrån ett miljöperspektiv. Även detta har rönt internationellt intresse.

Nu

  • I vår globala värld har miljöfrågorna integrerats med sociala perspektiv och nya affärsmodeller har börjat tagit fart. Vår omvärld förändras och FN och forskare runt om i världen är starka drivkrafter i ett globalt hållbarhetsperspektiv. Detta banar väg för en nyfikenhet att pröva nya metoder och affärsmodeller.
  • Våra kunder får stöd inom en bredd av tjänster som spänner över flera kompetensområden, CSR och ansvarstagande organisationer, cirkulär ekonomi och hur man redan i designfasen kan minska påverkan på planeten, hållbart arbetsliv där arbetsmiljöfrågor och vikten av att minska kemikalier är viktiga aspekter, vilket ledarskap som krävs för att företag ska lyckas driva omställning mot hållbar utveckling, hållbarhetskommunikation, energieffektivisering, solceller och hållbara städer och regioner med integreringsfrågor och en bred syn på mångfald.