Allt hänger ihop – systemsyn på hållbarhet

I Esams syn på hållbarhet delar vi med oss av synsättet att allt hänger ihop. I dagens globala och urbana samhällen är det svårare att överblicka det sammanflätade system vi ingår i.
Vår syn på hållbarhet innebär att vi har en så kallad systemsyn. Det innebär att vår planet är det som sätter gränser våra beslut. Vi har bara ett visst utrymme att bygga på och begränsat med vatten, metaller, olja och andra naturresurser att använda oss av. Inom ramen för planetens gränser kommer sociala frågor som att öka graden av demokrati, förbättra mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald för att fattigdom, vattenbrist och matförsörjningsfrågor ska fungera. Där kommer ekonomin in i bilden med ansvarsfulla organisationer och företag. I en framtida värld designar, konstruerar och tillverkar vi på att sätt att vi använder så lite som möjligt av jordens resurser och att så mycket som möjligt är nedbrytbart eller återanvändbart.
Tänk er en framtid där alla företag bidrar till ett bättre klimat, rent vatten och bättre villkor för människor.

Utgångspunkt i forskning

På Esam utgår vi utifrån evidensbaserade metoder och verktyg för att stödja organisationer i rätt riktning. För organisationers utveckling för den hållbara resan tar vi stöd av evidensbaserade modeller.  Vi uppdaterar oss ständigt på aktuell forskning om hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Vi följer det globala arbetet med FNs globala hållbarhetsmålen, Global Compact och Global Compact Lead och många fler organistioner och initiativ som bidrar till förbättringar för planeten och dess invånare.

Aktuell forskning: