Kontakt
  lise-lotte.appelgren@esam.se
   0725-550691

 

Vilka är dina drivkrafter?

Att hjälpa kunder fokusera på det som verkligen gör skillnad är min största drivkraft. 

Jag är specialist inom mätningar med en bred och lång erfarenhet av målstyrning och förändringsarbete som verktyg för att nå uppsatta affärs- och verksamhetsmål. En bred kunskap från olika branscher omsätts i väl fungerande och effektiva lösningar i mina uppdag. Fokus för mig är alltid på resultatet och jag vill bygga engagemang för mer effektiva arbetssätt.

Att stärka dynamiken och samspelet  i arbetsgrupper är också en viktig drivkraft likväl som att identifiera den bästa vägen framåt. Jag tycker mycket om att föreläsa och dela kunskap med andra.

 

Kan du sammanfatta dina fokusområden

Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med företag
Förändringsledning utgår utifrån kundens behov och målsättning, där jag behärskar både ett traditionellt mer processrelaterat vattenfallsupplägg till ett mer agilt iterativt upplägg med kortare leveranser.Mina projekt fokuserar på det som gör skillnad, att prioritera aktiviteter för att göra rätt saker bra och inte bara bra saker rätt. Prioritering och relevans kopplas samman med drivande aktiviteter. Min specialistkompetens inom psykometri kopplar jag ihop med mätbarheten i målstyrning och i stöttning av verksamheter för en bättre uppföljning 

 

Vilka är dina specialistkompetenser?

Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer i lika storlekar och branscher  i arbetet att uppnå uppsatta mål.  Fokus är ofta på stöd till chefer och medarbetare för att öka deras kompetens inom kompetensutveckling, certifiering och förändringsledning. Jag är specialiserad på mätning (psykometri, certifieringar).

 • Utbildad beteendevetare, Sociologi med inriktning mot socialpsykologi och pedagogik.
 • Certification management. Planera, skapa och utföra  beteendevetenskapliga mätningar                                 
 • Change Management. Planera och utföra aktiviteter för att genomföra förändringsarbete                             
 • Projektledning                        
 • Utbildning                                                                                                 
 • Agilt arbete. Driva projekt i iterativa kortare moment                                                     
 • PLM. Product lifecycle management                                                                            
 • Psykometri
 • Certifikat:
  •    Prosci Change Management Certification Kurs 2012- Certifierad kurs för Change Management som fokuserar på att uppnå mätbara förändringar och attitydförändring i en organisation och på individnivå
  •    SAFe 2.0 – Scaled Agile Framework 2021.  Utbildning i lean agilt arbetssätt