Esam erbjuder uppskattade utbildningar och föreläsningar och har stor erfarenhet från olika målgrupper, utbildningsformer och branscher. Vi anpassar efter målgrupp, bransch och formulerar alltid syfte och mål tillsammans med uppdragsgivaren. Vi erbjuder både öppna och organisationsanpassade utbildningar inom ett antal olika områden:

 • Arbetsmiljö
  Belastningsergonomi 1:2 dag
  Ergonomi i kontorslandskap
  – Praktisk workshop ergonomi
 • Ansvarsfullt företagande och CSR, Corporate Social Responsibility
 • Cirkulär ekonomi
 • Hållbarhetskommunikation extern och internt
 • Hållbarhetsstrategi i offentlig sektor (tillsammans med Aktuell Hållbarhet)
 • Internrevision
 • Kvalitet och kundfokus
 • Ledarskap för hållbar utveckling
 • Medarbetarskap och självledarskap
 • Miljö
 • Miljöbedömningssystem för byggmaterial
 • Processorientering
 • Solenergi
 • Socialt ansvarstagande och mångfald
 • Transporter och Sparcoach

Vill du veta mer?

Kontakta:

David Sandén: david.sanden(at)esam.se, tfn: 070-3904092