Mångfald och inkludering är en del av social hållbar utveckling. Mångfaldsperspektivet innebär att organisationer med Esams stöd kan arbeta ännu mer strukturerat och aktivt för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas. Mångfald bidrar till ökad affärsnytta, bättre arbetsmiljö och arbetsklimat. Faktorer som ger upphov till diskriminering synliggörs och motverkas. Ansvarsfrågor tydliggörs, ökad strategisk kompetensförsörjning, ökad trivsel, högre effektivitet, nya produkter och tjänster utvecklas, stöd i beslutsprocesser, inkluderande av fler kund- eller brukargrupper, ökad lönsamhet, hållbar tillväxt. För regioner/kommuner innebär också ett arbete med mångfald ökad demokrati, bland annat genom att invånarnas delaktighet och inflytande ökar.

Våra tjänster

  • Vi erbjuder stöd gällande utveckling av mångfald i organisationer i samarbete med våra specialister inom mångfald.

Kontakta Jessica Dymén, Angela Ekman-Nätt eller Lars Bolling för mer information.