Mångfald och inkludering är en del av social hållbar utveckling. Mångfaldsperspektivet innebär att organisationer med Esams stöd kan arbeta ännu mer strukturerat och aktivt för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas. Mångfald bidrar till ökad affärsnytta, bättre arbetsmiljö och arbetsklimat. Faktorer som ger upphov till diskriminering synliggörs och motverkas. Ansvarsfrågor tydliggörs, ökad strategisk kompetensförsörjning, ökad trivsel, högre effektivitet, nya produkter och tjänster utvecklas, stöd i beslutsprocesser, inkluderande av fler kund- eller brukargrupper, ökad lönsamhet, hållbar tillväxt. För regioner/kommuner innebär också ett arbete med mångfald ökad demokrati, bland annat genom att invånarnas delaktighet och inflytande ökar.

Våra tjänster

  • Mångfaldsrevisioner
    Esam är associerade tredjepartsrevisorer för en global standard för mångfald på arbetsplatser.
  • Vi erbjuder stöd gällande utveckling av mångfald i organisationer i samarbete med våra specialister inom mångfald.

Vill du veta mer?

Esam är associerade tredjepartsrevisorer för en global standard för mångfald på arbetsplatser.
Jessica Dymén och Mikael Brändström är tredjepartsrevisorer. Kontakta någon av de för mer information eller läs vidare på GDCF.

Standarden finns för tre utvecklingsnivåer, brons, silver och guld och är en bra metod för organisationer som vill arbeta konkret med mångfald på bred front. Standarden är ett stöd för efterlevnad av lagar och föreskrifter, bland annat AFS2015.