Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001

Esam finns som stöd för organisationer som vill införa ett effektivt ledningssystem och ger råd kring lämplig nivå med kunden, medarbetarna och miljön i siktet. Grundprincipen är att ledningssystemet ska vara enkelt och verksamhetsstödjande och samtidigt uppfylla kraven i ISO-standarden. Det räcker inte enbart med att skriva och dokumentera rutiner. Arbetet med att införa ledningssystemet är en iterativ process där beskrivning, inventering och framtagning av dokumentation sker parallellt med implementering i en intern lärprocess.

I oktober/november 2015 uppdaterades ISO-standarderna 9001 och 14001. De nya versionerna är mer anpassade för tjänsteföretag och har ökad fokus på ledningens ansvar, risk- och möjlighetsanalys, processer och prestanda. Arbetssättet för standarderna har samma utgångspunkt och det är en fördel att integrera arbetet och införa ett så kallat ledningssystem.

ISO 9001:2015 hjälper organisationer och företag att utveckla och öka kundfokus. Utgångspunkten är verksamhetens omvärld, intressenter och kundlöftet. Organisationen säkerställer att kundernas behov och förväntningar finns omhändertagna i de långsiktiga affärsstrategierna, att de bryts ner i operativa verksamhetsprocesser och stöds av relevanta nyckeltal och mål som ligger till grund för analys och förbättring.

Esam ligger i framkant

Esam började arbeta med de nya standarderna på ett tidigt stadium och har utvecklat bra rutiner, mallar och exempel som stort antal företag har börjat använda i övergången från den gamla till de nya versionerna av standarderna. Esam har dessutom varit stöd för uppbyggnad och nycertifiering för flertalet nya kunder sedan de nya versionerna publicerades.

Våra tjänster

  • Analyser – Nuläges-, GAP-, Väsentlighetsanalyser
  • Ledningsseminarier
  • Coachning och stöd vid införande av alla steg
  • Utbildningar
  • ISO 9001, ledningssystem för kvalitet
  • Internrevisioner

Vill du veta mer?

Kontakta:

Susanne Eriksson: susanne.eriksson(at)esam.se, Tfn: 070-994 92 01
Hans Bredberg: hans.bredberg(at)esam.se, Tfn: 070-610 63 73
Sara Ekenstedt: sara.ekenstedt(at)esam.se, Tfn: 070-238 10 85
Björn Malmhagen: bjorn.malmhagen(at)esam.se, Tfn: 070-333 94 99
Angéla Ekman – Nätt: angela.ekman-natt(at)esam.se, Tfn: 0731-824425
David Sandén: david.sanden(at)esam.se, Tfn: 070-3904092
Jessica Dymén: jessica.dymen(at)esam.se; Tfn 070-3060028