Arbetsmiljö

Organisationer och företag som vill uppnå ett hållbart arbetsliv kan med stöd av Esam arbeta med både förebyggande, kontinuerligt eller ta hjälp vid särskilda insatser.

Våra tjänster:

 • Införande och uppföljning av arbetsmiljö
 • Kartläggningar, skyddsrond och riskbedömningar
 • Dokumentation, policy, riktlinjer och rutiner
 • Policyarbete
 • Frisk arbetsplats, ergonomi och hälsa
 • Stöd vid mobbning, kränkande särbehandling, hot och våld
 • ISO 45001, ledningssystem för arbetsmiljö

Ledning, organisation och medarbetarskap

Vi stöder både struktur och kulturen med att utvecklas i hållbar riktning. Tillsammans driver vi ett arbete som bidrar till att ledarna får ökad kunskap, förmågor och intresse att driva hållbarhetsarbetet och organisationen får förutsättningar för att uppnå strategier, mål och engagerade medarbetare.

Våra tjänster:

 • Omvärldsanalys
 • Strategiutveckling, exempelvis för
  hållbarhet, miljö, sociala aspekter, FNs hållbarhetsmål, kommunikation
 • Hållbar affärsutveckling
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Ledningssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö, mångfald
 • Policyarbete
 • Ledarskapsutveckling för hållbar utveckling
 • Stöd och coachning för hållbar utveckling
 • Medarbetarengagemang
 • Kultur och värdegrundsarbete
 • Internkommunikation
 • Utbildningar och workshops

Vill du veta mer?

Arbetsmiljö:

David Thomas:  david.thomas(at)esam.se, Tfn: 070-4411464
Sara Ekenstedt: sara.ekenstedt(at)esam.se, Tfn: 070-238 10 85
Hans Bredberg: hans.bredberg(at)esam.se, Tfn: 070-610 63 73
Susanne Eriksson: susanne.eriksson(at)esam.se , Tfn: 070-994 92 01

Ledning, organisation och medarbetarskap:

Maria Blechingberg: maria.blechingberg(at)esam.se , Tfn: 070-240 01 82
Angela Ekman- Nätt: angela.ekman-natt(at)esam.se, Tfn: 0731-824425
Susanne Eriksson: susanne.eriksson(at)esam.se , Tfn: 070-994 92 01
Jessica Dymén: jessica.dymen(at)esam.se, Tfn: 070-3060028