Bra hållbarhetskommunikation är en nyckel till att driva såväl förändringar som affärer. Det kan vara utmanande att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, men med rätt angreppssätt kan det inspirera både kunder och medarbetare. Vi hjälper dig att använda hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel, för att skapa ett trovärdigt hållbart varumärke utan att det blir greenwashing.
Vänta inte med att kommunicera tills ni är helt nöjda och 100% hållbara. Börja kommunicera från dag ett. Maximal nytta av det ni gör får ni om ni berättar om det på en gång på ett öppet och ärligt sätt, även om det ännu bara är ett steg på vägen mot ert mål. Vi hjälper er att komma igång.

Case

Esams konsult i hållbarhetskommunikation, Jessica Dymén , hjälpte Region Östergötland med att kommunicera sitt miljöarbete internt under uppstartsfasen av ledningssystem för miljö. Utmaningen var att öka intresset internt för Regionens miljöledningssystem samt integrera miljökommunikationen i övrig verksamhet.
Läs mer om caset

Våra tjänster

  • ”Kom igång med att kommunicera”- paketet
  • Nulägesanalyser
  • Hållbarhetsdriven målgruppsanpassning: Esam kombinerar motivationsforskning med hållbarhetskommunikation*
  • Strategier för framgångsrik hållbarhetskommunikation
  • Skapa innehåll (content) i sociala medier med hjälp av hållbarhetsarbetet
  • Uppförandekoder, Code of Conduct
  • Hållbarhetsrapportering GRI4
  • Miljöekonomiskt bokslut
  • Verktyg och hjälpmedel
  • Utbildningar i hållbarhetskommunikation och sociala medier

Vill du veta mer?

Jessica Dymén:  jessica.dymen(at)esam.se, Tfn: 070-3060028

* Esam har tagit fram ett unikt arbetssätt för hållbarhetsdriven målgruppsanpassning genom att kombinera motivationsforskning och hållbarhetskommunikation. När vi hjälper organisationer med målgruppsanpassning så kombinerar vi enskilda individers behov med LOHAS: Lifestyle of Health and Sustainable Living för att hitta den kommunikation som passar målgruppen bäst.