CEBANS är en kunskapsplattform för cirkulära affärsutvecklingsaktiviteter. CEBANS möjliggör kunskapsspridning, lärande och samverkan för att snabba på näringslivets omställning till cirkulär ekonomi i norra Sverige.

”CEBANS vill coacha er igenom en cirkulär omställning, för en mer hållbar verksamhet”

Esam har i samarbete med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor startat nätverket CEBANS (Circular Economy Business Accelerator North Sweden) som verkar för långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för affärsrådgivare. För att företag som önskar framtidssäkra sin affär genom cirkulär affärsmodell.
CEBANS (Circular Economy Business Accelerator North Sweden) är ett nätverk inom Esam.


Film intro 10 steg:

Företagsanpassad vägledning

Vi lyssnar och använder vår erfarenhet för att förstå potentialen hos varje företag, för att sedan stödja företaget i den riktning som bäst passar dess förutsättningar. Metoden är en hjälpande hand snarare än en handbok. Företagen får rådgivning från affärsrådgivarna, i samverkan med Esam och eventuellt andra experter som kan bidrar till att företaget kan ändra sin nuvarande linjära affärsmodell till cirkulär affärsmodell.

 

Framtidssäkra din affär

Med CEBANS får du coachning under ett års tid för att utveckla ert företags nuvarande affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. ­”Genom att justera sitt erbjudande mot större hållbarhet kan även befintliga väl fungerande företag hitta nya affärer och marknader som gynnar såväl företagens som regionens tillväxt”, säger Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech. Cirkulär ekonomi handlar om lösningar för att stegvis öka kundvärdet. För att göra det krävs en analys av företagets värdekedja. Projektet bjuder in företag att delta för att sedan välja ut en mindre grupp som går vidare och får ta del av coachningen.


Så här går urvalsprocessen till:

1. Skicka in företagets intresseanmälan till christina.pihl@esam.se
2. Information om projektet och upplägget skickas ut till de företag som anmält sig
3. En affärsutvecklare kontaktar företaget för att boka in en intervju där vi går igenom era förutsättningar att delta, s.k. screening
4. Affärsutvecklaren genomför intervjun och återkopplar resultatet samt om företaget är utvalt att fortsätta sitt deltagande. För de företag som blir utvalda påbörjas ett intressant år med coachning av affärsutvecklare inom CEBANS som genom sin kompetens handleder utvecklingen mot en cirkulär affärsmodell.

Vill du veta mer?

Kontakta Christina Pihl på christina.pihl@esam.se eller Michael Jalmby på michael.jalmby@esam.se.