Hållbart byggande

Framtidens byggnader ska vara fuktsäkra, ha god innemiljö, vara mycket energieffektiva och naturligtvis vara vackra och funktionella. Esam har erfarenheter av giftfritt, energieffektivt och hållbart byggande. Tillsammans med dig vill gärna fortsätta att ta reda på hur vi kan planera, bygga och förvalta klokare för framtiden.

Våra tjänster:

  • Analyser hur byggindustrin påverkar naturens ekosystemtjänster
  • Stöd och kunskap om lågenerergihus
  • Processledning i samband med hållbart byggande och hållbar samhällsplanering
  • Partnering och kommunikation
  • Byggvarubedömning och byggvarudeklaration (BASTA, SundaHus)
  • Cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle som verktyg
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Guidning av GreenZone i Umeå (boka)Esam har tillsammans med Umeå kommun byggt upp Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat som startade 2009. (Hållbara hus)

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:
Michael Jalmby : michael.jalmby(a)esam.se Tel.: 070-639 72 39 eller