Hållbar energi

Visste du att en solcellsyta motsvarande halva Gotland skulle generera lika mycket el som förbrukas i Sverige per år? Potentialen för solenergi i Sverige är stort och våra utbildningar bidrar till att den utvecklas på ett bra sätt. Esam besitter en unik kompetens kring solenergi och solceller. Vi erbjuder tjänster och utbildningar till flera målgrupper och anpassar även utbildningar efter era önskemål.

Case

Västeråd stad behövde inspiration och dialog kring hur staden kan främja solenergi. Esam höll en workshop som samlade politiker, byggherrar och tjänstemän.

Våra tjänster:

 • Förstudier och potentialstudier
 • Projektering av solcellsanläggningar
 • SOL-metoden för solenergioptimering av stadsplanering
 • Solenergioptimering av byggnader
 • Utbildning solcellstillämpningar och projektering
 • Utbildning solenergi i fysisk planering
 • Föreläsningar och workshops

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna!

För mer info kontakta Michiel van Noord

Hållbart byggande

Framtidens byggnader ska vara fuktsäkra, ha god innemiljö, vara mycket energieffektiva och naturligtvis vara vackra och funktionella. Esam har erfarenheter av giftfritt, energieffektivt och hållbart byggande. Tillsammans med dig vill gärna fortsätta att ta reda på hur vi kan planera, bygga och förvalta klokare för framtiden.

Våra tjänster:

 • Analyser hur byggindustrin påverkar naturens ekosystemtjänster
 • Stöd och kunskap om lågenerergihus
 • Processledning i samband med hållbart byggande och hållbar samhällsplanering
 • Partnering och kommunikation
 • Byggvarubedömning och byggvarudeklaration (BASTA, SundaHus)
 • Cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle som verktyg
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Guidning av GreenZone i Umeå (boka)Esam har tillsammans med Umeå kommun byggt upp Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat som startade 2009. (Hållbara hus)

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:
Michael Jalmby : michael.jalmby(a)esam.se Tel.: 070-639 72 39 eller

Laura Vidje : laura.vidje(at)esam.se Tel: 076-7826984