Demokratiska och lärande förändringsprocesser är två av nyckelorden i konceptet Ekokommun 5.0. Esam erbjuder ubildnings och konsulttjänster inom hållbar utveckling med särskild tonvikt på förändringsprocesser på olika samhällsnivåer, från byar och bostadsområden till kommuner, regioner och nationer.

Men ska man nå framgång måste man alltid nå individerna/hushållen vilket göra att den lokala nivån alltid måste vara med. Den mest effektiva förändringsprocessen fås om en lägre nivå kan stöttas av de högre nivåerna. Erfarenheterna från de lägre nivåerna kan på så sätt spridas till andra geografiska områden. Likt ringar på vattnet sprids förändringsprocessen runt om i landet/regionen. Eftersom jag värnar breda demokratiska förändringsprocesser rekommenderar jag också genomförandet av s k designverkstäder där det är deltagarna själva som utformar processen.

Våra tjänster:

  • Nulägesanalyser utifrån eko-kommunkonceptet
  • Strategier för förändring
    Oavsett samhällsnivå (nationen, regionen, kommunen, stadsdelen, byn eller kvarteret) lägger vi tillsammans upp strategier för förändring som involverar alla nivåer i en region eller kommun.
  • Designverkstäder – demokratiska förändringsprocesser
  • Regional planering för ett hållbart samhälle, översiktsplaner, utvecklingsplaner osv
  • Kommunal planering för hållbar kommun, energiplaner, avfallsplaner osv
  • Uppbyggande av lokala kompetenscentra
  • Utredningar, projektledning
  • Föreläsningar och utbildningar

Vill du veta mer?

Kontakta gärna : Torbjörn Lahti

Epost: torbjorn.lahti(a)esam.se
Mobil: 070 – 33 66 963