Ni får stöd i hur ni kan gå tillväga för att identifiera och arbeta strategiskt med socialt ansvarstagande. Process- och kunskapsstöd vid hållbarhetsintegrering i verksamheten. Med systematik och strategiska val gällande hållbara inköp och leverantörsled kan ni både minska kostnaderna, öka lönsamheten och bidra till hållbar utveckling i både er organisation och leverantörsleden.

Våra tjänster:

 • Stöd till att utveckla ert strategiska arbete inom social hållbarhet
 • Kunskaps- och processtöd vid hållbarhetsintegrering av verksamheter
 • Fördjupad intressentanalys
 • Intressentdialog utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Rutiner och uppföljning
 • Uppförandekod (Code of conduct)
 • Riskanalyser och riskhantering
 • Leverantörskommunikation och dialog
 • Kravställande
 • Uppföljning av leverantörer t.ex leverantörsrevisioner
 • Anti-korruption
  – t.ex riskanalys, policy, rutiner, genomförande och uppföljning av tillämpning
 • Utbildning, workshops, coachning
 • Hjälp med att forma långsiktiga win-winsamarbeten med civilsamhället
 • Hjälp med att hitta fokusområde för det sociala ansvarstagandet
 • Stöd och rådgivning för att få överblick, prioritering och strategisk inriktning i hållbarhetsarbetet med stöd i ISO 26000

Vill du veta mer?

Jessica Dymén Epost: jessica.dymen(at)esam.se Tfn: 070-3060028
Maria Blechingberg maria.blechingberg(at)esam.se Tfn: 070-240 01 82