Cirkulära affärsmodeller har hållbarhet i fokus och innebär en möjlighet att minska resursåtgången samtidigt som företagen fortsätter att tjäna pengar och skapar arbetstillfällen. Olika ekonomiska modeller ryms inom begreppet cirkulär ekonomi och bilden nedan ger en överblick över de områden som ingår idag.
(Källa: British Standard Institute, BSI Draft BS8001 – Framework for implementing the principles of the circular economy in organisations)

Esam har fördjupat sig i cirkulär ekonomi och har erfarenhet från arbete med Cradle to Cradle®. Det är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet och försöker skapa positiva

avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen.

Esam anordnar studieresor till Danmark och Holland

För att sprida inspiration och kunskap genom studieresor har vi genomfört resor för och samverkat med bl.a. Fores, Umeå Energi, Hållbar utveckling Skåne och Umeå kommuns näringslivsservice.

Dessutom är vi glada att även regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, åkte med oss 2016 till Danmark för att samla erfarenheter till utredningen som publicerades mars 2017. Läs mer om studieresorna i vår case beskrivning.

:

Våra tjänster:

  • Nulägesanalyser och utredningar för offentlig sektor
  • Intressentanalys och omvärldsbevakning utifrån cirkulär ekonomi
  • Utvecklingsstöd vid framtagning av cirkulära affärsmodeller
  • Design för cirkulär ekonomi
  • Verktyg och metoder, såsom Circula City Scan ( i samverkan med Circle Economy, NL)
  • Workshops, föreläsningar och utbildningar med olika fokusområden, t.ex. cirkulär affärsutveckling eller cirkulärt tänk i den byggda miljön.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Michael Jalmby: michael.jalmby(at)esam.se
tel. 070-639 72 39

Referenser på tidigare uppdragsgivare

Inspirationsföreläsningar:

   

Fokusområde cirkulär affärsutveckling:

Fokusområde cirkulärt tänkande i den byggda miljön: