Agenda 2030

Vi hjälper er med hur ni kan gå tillväga för att arbeta strategiskt med FNs 17 globala hållbarhetsmål, även kallat Agenda 2030. Vi bistår med att sortera fram det viktigaste bland FN-målen som just er organisation behöver för att bli hållbarare och lönsammare i framtiden.

I nedan video får du veta lite mer om Esams arbete med Agenda 2030 i Landstinget Västernorrland och vilken effekt agendaarbetet kan få på organisationer och företag:

Våra tjänster

• Stöd till att utveckla ert strategiska arbete i linje med FN målen i Agenda 2030
• Nulägesanalys, GAP-analys
• Affärsutveckling för Agenda 2030
• Kunskaps- och processtöd
• Utbildning, workshops, coachning

Se även våra tjänster inom Socialt ansvarstagande

Vill du veta mer?

Kontakta:

Maria Blechingberg:

Tfn: 070-240 01 82
Mail: maria.blechingberg(at)esam.se

Angéla Ekman nätt

Mail: angela.ekman-natt@esam.se
Tfn:  0731-824425