Esam erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling och kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster inom nedanstående arbetsområden.
Du hittar även kontaktuppgifter för respektive konsult som arbetar inom de olika områdena när du klickar dig in på ett arbetsområde.

Kontakta Esams VD, David Sandén för vägledning eller bollplank kring val av tjänst utifrån era specifika behov!

Ekokommun­konceptet
Hållbar energi och hållbart byggande
Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Hållbarhets­kommunikation
Mångfald
Hållbart arbetsliv
CSR
Cirkulär ekonomi
Agenda 2030