Kontakt
  ulf.lindberg(at)esam.se
  073-610 11 59
Namn: Ulf Lindberg

Arbetsområde: Hållbart arbetsliv och hållbar verksamhetsutveckling, grupp- och ledarutveckling samt lösningsfokuserat utvecklingsarbete

Kompetens: Kombinationen av stark beteendevetenskaplig kompetens och ingenjörsmässig systematik präglar kompetensprofilen. Teknologie doktor i Arbetsvetenskap (förändringsprocesser och verksamhetsutveckling), lic coach i lösningsfokuserat utvecklingsarbete, steg 1 i Human element, processmodellering mm.

Födelseår: 1952

Mobil: 073-610 11 59

E-post: ulf.lindberg (at) esam.se

 

Profil, kompetens- och arbetsinriktning

Ulf Lindberg är seniorkonsult på Esam med 40 års erfarenhet av att utveckla arbetsmiljö och verksamheter, organisationer och processer, ledarskap och arbetsgrupper inom privat och offentlig verksamhet. Stark beteendevetenskaplig kompetens och ingenjörsmässig systematik präglar kompetensprofilen.Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som utvecklare, utbildare, företagsledare och VD i flera mindre organisationer. Ulf lägger stor vikt vid att kombinera ett professionellt utförande med att skapa arbetsglädje tillsammans med kunder och kollegor.

Seniorkonsult och rådgivare på Esam AB 2017 – tillsvidare

Utveckling av affärskoncept för systematiskt arbetsmiljöarbete. Mätverktyg, arbetsformer, rapportmallar och kunskapsstöd.

Omfattande utbildningsinsats för alla chefer och skyddsombud i Ljusdals kommun avseende systematiskt arbetsmiljöarbete och ett hållbart arbetsliv (6 halvdagar x 8 grupper).

Framtagning av projektplan och initiering av projekt för hållbart arbetsliv i Timrå kommun.

Utveckling av modell för handledning/utbildning av högre chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete, Umeå kommun.

Chefsutbildning, Indexator AB

 

Anställningar och övriga meriter förutom Esam AB

2016 – Sazzex AB och ESAM AB

Konsult, utbildare och rådgivare inom arbetsmiljöarbete och processmodellering

2014 – 2016 Sundsvalls kommun

HR-strateg – Arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet

 • Utveckling av koncernplan för arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet
 • Projektledare för SAM-klang, ett projekt för att skapa strukturella och kompetensmässiga förutsättningar för införande av koncernplanen
 • Utbildningar i Systematiskt arbetsmiljöarbete

2012 – 2014 Sazzex AB

Affärs- och verksamhetsutvecklare

2009 – 2012 ”Time out”

… med segling till Medelhavet och renovering av hus i Italien.

2006 – 2009 Ulf Lindberg AB

 • Utbildning, uppbyggnad och införande av ledningssystem för arbetsmiljö, bl a Umeå kommun
 • Ärendehantering och dokumentstyrning, se www.flexite.se, bl a uppbyggnad av kundtjänsten i Skellefteå kommun
 • Tjänsteutveckling och processmodellering, bl a med hjälp av 2c8
 • Utbildare (Humankapitalteori, Kompetensförsörjning, Ledarskap, Grupputveckling mm)
 • Styrelseledamot, ESAM AB, konsulter för hållbar utveckling www.esam.se

2004 – 2006 Holistik AB

VD

 • Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Ärendehantering i SAM-arbetet, se www.flexite.se
 • Tjänsteutveckling och processmodellering
 • Utbildare (Humankapitalteori, Kompetensförsörjning, Ledarskap mm)

2003 – 2004 Malmö Högskola och egen konsultverksamhet

Lektor i Arbetsvetenskap/konsult

 • Ledningssystem för arbetsmiljö
 • Tjänsteutveckling och processmodellering
 • Utbildare (Humankapitalteori, Arbetsvetenskap, Kompetensförsörjning, Ledarskap mm)

1999 – 2003 KvaLita AB Stockholm

Verksamhetsutvecklare

 • Tjänsteutveckling
 • Processmodellering
 • Utbildning

1993 – 1999 Esculapen FHV AB Umeå

VD

 • Utsett till ”Västerbottens friskaste företag” 1999.
  • Mer än fördubblad omsättning och vinst, samtidigt som branschen minskat med mer än 30 % i omsättning, avreglerats och mist sitt statsbidrag (1/3 av intäkterna).
  • Utveckling av medarbetare, affärskultur, tjänstekoncept, ägarbild, IT-användning och kundrelationer på ett sätt som efterfrågas och kopieras i branschen.
  • Nya serviceavtal med de flesta ”prestige-kunder” i regionen (Umeå universitet, Arbetslivsinstitutet, Yrkesinspektionen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Landstingsledningen m fl).
  • Aktiv i kvalitetsarbetet. Två gånger deltagare i utmärkelsen ”Kvalitet i norr” (senaste revision 98-05- 19, där vi erhöll kvalitetsutmärkelsen).
  • IT-ansvarig för kvalita.se, rikstäckande affärsnät för privata företagshälsovårdsenheter på mer än 100 orter i landet. Styrelseledamot.
  • Utveckling av datorprogram och stöd för bearbetning och rapportering av enkäter.

1989 – 1994 Ulf Lindberg AB Umeå

Konsult i eget företag

 • Utvecklingsprojekt i FHV branschen finansierat av Arbetsmiljöfonden. Drog igång 7 väl fungerande lokala nätverk i samverkan med personal, ledning och konsulter.
 • Femårigt utvecklingsprojekt vid posten och skatteförvaltningen finansierat av statens förnyelsefonder, utvecklingsprojekt vid Länsarbetsnämnden (2 år), utbildnings- och utvecklingsuppdrag.

1985 – 1989 Yrkesinspektionen Umeå

Biträdande distriktschef

 • Deltog aktivt i utvecklingen från detalj till systeminspektion.
 • Aktiv i implementeringen av datorstöd i verksamheten.

1977 – 1985 Högskolan i Luleå, Luleå

Forskarstuderande, forskningsingenjör, lärare, studierektor

 • Doktorandsektionens ordförande.
 • Drog igång ny utbildningslinje – Industriell arbetsmiljö – som studierektor 1984.
 • Medverkan i fältprojekt inom en rad branscher (tidningsbranschen, skog, gruva, processindustri).

Utbildning

Högskola/universitet

 • Teknologie doktor (Arbetsvetenskap/Arbetsmiljöplanering), 1990, Högskolan i Luleå.
 • Civ ing (m), 1977, Högskolan i Luleå.

Övriga kurser och utbildningar

 • Yrkesinspektör, 1986, Arbetarskyddsstyrelsen, Stockholm
 • Ett flertal kortare kurser anordnade av arbetsgruppen för ledarskap och organisation (AGSLO)
 • Utbildning i lösningsfokuserat utvecklingsarbete (ReTeaming). Efter fältprojekt och avlagt prov fick jag licens som coach (1998) och har gått påbyggnadsutbildning 2008.
 • Grundläggande utbildning i THE (The human element) 2015
 • Projektledning och projektarbete enligt projektmodell i Västernorrland
 • Utsjöskeppare, VHFcertifikat, radarcertifikat, kortvågscertifikat