Kontakt
  torsten.berglund(at)esam.se
  070-667 57 07

Vad är dina drivkrafter?

Med min erfarenhet och engagemang kan jag hjälpa organisationer och företag med energiplanering och -effektivisering. Jag har också omfattande erfarenhet av planering, finansiering och genomförande av stora projekt inom hållbarhetsområdet.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Energieffektivisering och energiplanering

Projektansökningar och finansiering

Projektledning

Vilka är dina specialistkompetenser?

Projektledning av EU finansierade projekt

Ansökningar till strukturfonderna

Energieffektivisering av stora byggnader och offentlig energiplanering.

Vad har du för bakgrund?

Bred kompetens inom byggranchen efter 13 år som byggföretagare med fokus inom energi.

Byggnadsinspektör och energirådgivare och energiplanerare inom kommunal förvaltning.

Verksamhetsledare för energikontor och projektledare för flera projekt inom energi och hållbarhetsområdet.

Samordnare för Västernorrlands del i Interregprojekt, 13 deltagande organisationer runt om i EU.

Vad är typiskt för Esam?

Vi vill förändra världen!

”med glädje och spänst i hållbarhetens tjänst”