Kontakt
  torbjorn.lahti(at)esam.se
  070 – 33 66 963

Vilka är dina drivkrafter?

Att med min långa erfarenhet kunna inspirera och sprida kunskap kring hållbar utveckling och ekokommuner runt om i världen så att vi kan skapa den globala gräsrotsrörelse som behövs.  

Kan du sammanfatta dina drivkrafter?

Omställningsprocesser i hållbar utveckling, med särskilt fokus på ekokommuner/-regioner.  Systemsyn inklusive definition av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbar ekonomi/cirkulär ekonomi. Grundläggande mänskliga behov.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildad planerare och ekonom.
  • Ekokommuner.
  • Förändringsprocesser, inklusive planeringsmetodiken ”Back-casting från hållbara principer”.
  • Grundläggande mänskliga behov, enligt Manfred Max- Neef.

Vad har du för bakgrund?

34 års erfarenhet av att ha arbetat med ekokommuner såväl i Sverige som internationellt. Projektledare i två unika ekokommunprojekt: Sveriges första ekokommun, 6 år, (1980-talet) samt Hållbara Robertsfors (2001-2007), Utbildare/konsult inom den svenska ekokommunrörelsen sedan 1990-talet. Arbetat internationellt i ett tjugotal länder (ex. USA, Kanada, Chile, Japan, Kenya, Etiopien). Tack vare det har jag byggt upp en unik förståelse och kunskap i hur man implementerar förändringsprocesser i vilt skilda miljöer och kulturer. 

Vad är typiskt för Esam?

Hög kompetens kombinerat med en stark värdegrund och en prestigelös ödmjuk framtoning.