Kontakt
  susanne.eriksson(at)esam.se
  070-994 92 01

Vilka är dina drivkrafter?

Att utveckla och driva förbättringsarbetet framåt tillsammans med mina kunder och kollegor på Esam. När vi hittar det där som är nyckeln till förbättring hos en kund och vi tar kliven framåt – då mår jag som bäst.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Projektledare inom införande av ledningssystem
  • Skräddarsy och anpassa ledningssystem som är anpassade efter kundens behov
  • Ledningssystem för miljö enligt ISO 14001
  • Ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och 13485
  • Ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001
  • Inhyrd som miljösamordnare/miljöchef, kvalitetssamordnare/kvalitetschef och som arbetsmiljösamordnare
  • Stöd och rådgivning i det löpande arbetet med att koordinera ett ledningssystem
  • Internrevisor inom ovanstående områden
  • Lagkrav och efterlevnadskontroller
  • Utbildare och föreläsare inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och ledningssystem

Vad har du för bakgrund?

Innan jag började på Esam läste jag både vid Mittuniversitetet och Umeå universitet och avslutade med Miljö- och hälsoskyddsprogrammet med inriktning ledningssystem. Exjobbet ledde in till Esam där jag blev kvar och år 2000 blev jag anställd på Esam. Under de ca 20 åren sedan dess har allt från multinationella företag till det lilla enskilda företaget och offentliga organisationer passerat i uppdragen. Idag består mina uppdrag till stor del av kvalitet, kvalitetssäkring och organisationsutveckling med en hållbar arbetsmiljö utöver rena miljöfrågor. Det har varit och är fortfarande roligt att ha långa relationer med våra kunder, jag är ofta anlitad som stöd till miljö- och kvalitetschefer hos våra kunder eller inhyrd som miljö- och kvalitetschef och har flera kunder som jag följt i många år nu. Dessutom är jag själv anställd i ett globalt företag och arbetar som hållbarhetssamordnare där vilket ger mig mycket värdefull erfarenhet att dela med mig av i mina kunduppdrag hos Esam. 

Vad är typiskt för Esam?

Vi har en stor bredd i kunskap, erfarenheter och bakgrunder bland konsulterna på Esam med det gemensamt att vi samlas kring området hållbar utveckling och hur man driver utvecklingen framåt mot en bättre framtid. Esam är en dynamisk och kreativ samling konsulter. Vi försöker skapa stabilitet och fasta rutiner men hamnar ändå alltid i någon ny kreativ innovativ idé som vi vill genomföra. Det är typiskt Esam för mig. Och passar mig ypperligt!