Kontakt
  sara.ekenstedt(at)esam.se
  070-238 10 85

Vilka är dina drivkrafter?

Jag vill göra det svåra lätt. Hållbar utveckling är ett komplext område som lätt skapar både förvirring, skuldkänslor och handlingsförlamning. Jag ser det som min roll att hjälpa organisationer att släppa känslan av krav och istället hitta sin väg mot hållbarhet på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Jag har en mycket stark tilltro till individens och organisationens egen vilja att göra gott. 

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Social och ekologisk hållbarhet är sammanfattningsvis det jag jobbar med. Mer konkret handlar det om att hjälpa organisationer att driva arbetsmiljö- och miljöfrågorna på ett sätt som förbättrar säkerheten och hälsan för de anställda, samt kretsloppsanpassar organisationens processer.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Arbetsmiljö 
  • Miljö 
  • Facilitering 
  • Kreativa metoder 
  • Ledningssystem 

Vad har du för bakgrund?

Jag började min karriär som teaterpedagog, men läste sen till miljö- och hälsoskyddsinspektör på Umeå universitet. Jag har jobbat som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen och som konsult på Esam. Mina uppdrag har främst varit som utbildare, föreläsare, projektledare eller som inhyrd samordnare för miljö/arbetsmiljö. Jag trivs bäst när jag får vara kreativ tillsammans med mina kunder.

Vad är typiskt för Esam?

Vi är en samling människor som drivs av samma dröm om ett hållbart samhälle. Och som försöker leva den drömmen också.