Kontakt
  mikael.brandstrom(at)esam.se
  070-662 89 38

Vilka är dina drivkrafter?

Jag brinner för en hållbar samhällsutveckling där offentliga och privata aktörer samverkar för att bidra till förbättring. En viktig drivkraft för mig är att kunna göra det svåra begripligt och det komplexa genomförbart. Med hjälp av strukturerade arbetssätt och en positiv grundsyn kan vi göra vår värld till ett bättre ställe för alla.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Utveckling av ledningssystem för hållbar utveckling med fokus på mål, ständiga förbättringar och standardiserade arbetssätt.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildning civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik
  • Personcertifierad specialist inom ledningssystem
  • Process och organisationsutveckling
  • Förbättringsarbete och lean
  • Vision, strategier, mål och mått
  • Projekt och processledning i större organisationer

Vad har du för bakgrund?

Har 18 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom offentlig och privat verksamhet. Initiativtagare och utvecklare av nätverkscertifiering i norra Sverige. Har på konsultbasis arbetet med över 100 företag och organisationer som rådgivare och projektledare i arbetet med att utveckla effektiva verksamhetsledningssystem. Har också arbetat som företagsledare och VD i flera mindre organisationer.

Vad är typiskt för Esam?

Professionella och generösa kollegor med mycket glädje som tar frågan om hållbar utveckling utifrån en helhetssyn.