Kontakt
  maria.blechingberg(at)esam.se
  070-240 01 82

Vilka är dina drivkrafter?

Jag vill hjälpa företag att rädda världen och samtidigt blomstra.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Strategi, hållbart företagande, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, hållbar värdekedja, hållbar leverantörskedja, hållbarhet med ISO 26 000, klimatstrategi, ISO 14001 som verktyg för hållbar utveckling, coach samt affärsplan second opinion.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildad miljövetare med fokus på energi, basindustri och infrastruktur
  • Affärsmässighet och hållbar utveckling går hand i hand.

Vad har du för bakgrund?

19 års erfarenhet av att driva hållbarhets- och miljöfrågor i näringslivet, varav 7 år som konsult. Tidigare erfarenhet av att jobba i ledande position inom näringsliv, branschorganisation och offentligt ägt bolag. Maria har lång erfarenhet av strategiska frågor inom energiområdet, hållbar affärsutveckling, CSR, samt rådgivare och omvärldsbevakare. Roller som Maria gärna har som konsult är rådgivare, coach, processledare, facilitator, mellanrumsledare, projektledare, hållbarhetschef. Uppdrag just nu inom: svensk basindustri, energibolag, inköpsorganisation inom strategi, hållbarhetsrapport, ledningssystem för hållbart företagande, workshopledning, verksamhetsutveckling.

Vad är typiskt för Esam?

Vårt evidensbaserade arbetssätt som leder företag och organisationer på den härliga resan till en hållbarare värld. Vår passion för hållbar utveckling för individ och organisation.