Kontakt
  madelene.holmblad(at)esam.se
  Mobil: 070-241 59 55

Vad är dina drivkrafter?

Jag drivs av kraften och förmågan som uppstår vid samarbeten mellan individer, företag eller andra grupper. Ensam kan förvisso vara stark, men inte lika stark som en grupp som strävar mot samma mål.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Att hjälpa andra företag att hitta glädje och mening med hållbarhetsarbete. Ofta handlar det om företag som är, eller vill bli, ISO-certifierade mot kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Det kan också vara att stötta organisationer som inte riktigt vet vad de vill, att hitta vad som känns rätt för dem.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Ledningssystem
  • Miljö

Vad har du för bakgrund?

Efter att ha utbildat mig inom miljövetenskap vid Göteborgs och Lunds universitet gjorde jag en avstickare och jobbade på SOS Alarm i 3,5 år. Det var ett arbete som stärkte min ödmjukhet och min förmåga att prioritera i utmanande situationer. Jag hittade intresset för processer och förbättringsarbete och har därefter jobbat som konsult mot företag inom bl.a. hotell- och transportbranschen med att utveckla ledningssystem.

Vad är typiskt för Esam?

Att alltid se lösningar och möjligheter.