Kontakt
  lars.bolling(at)esam.se
  Mobil: 0767-68 53 97

Vilka är dina drivkrafter?

Jag drivs av possibilism, entreprenörskap och ett stort socialt engagemang för att utveckla ett samhälle för alla.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Hela livet har jag varvat åtaganden inom civilsamhället, folkhälsa och samhällsbyggnadsområdet för att utveckla den sociala hållbarheten och göra skillnad. 

De senaste åren har jag jobbat med bland annat :

*Gruppchefsarbete på SWECO och åt Jordbruksverket

* Process- och dialogledning, projektledning, utbildning, verksamhetsutveckling samt beställarstöds- och utredningsarbete åt Uppsala, Nyköping, Flen och Sigtuna kommun, Lidingö stad, Trafikverket, Landstingsservice i Uppsala och Sveaskog

* Digital projekthantering och kvalitetsarbete inom verksamheter som Trafikverket, Spårväg City, Vasakronan, Norra Djurgårdsstaden, Förbifart Stockholm och Södertörnsleden

* Utveckling och uppdatering av Navteqs vägdatabas samt kartproduktion på Storstockholms Lokaltrafik.

Vilka är dina specialistområden?

Jag är i grunden kulturgeograf och sociolog och har ofta roller som projektledare/processledare, strateg/expert, utredare/utbildare inom social hållbarhet i samhällsutvecklingsuppdragen.

Vad har du för bakgrund?

Jag kommer närmast från Sweco och har 15 års erfarenhet av att vara chef och konsult inom samhällsbyggnadsbranschen. Jag är i grunden kulturgeograf och sociolog och har ofta roller som projektledare/processledare, strateg/expert, utredare/utbildare i samhällsutvecklingsuppdragen. Jag har således många års erfarenhet av att leda och arbeta fram strategier och koncept i hållbarhetsprojekt ofta inom infrastruktur och bygg/fastighet med både privata företag och statliga organisationer som uppdragsgivare. Jag har också skaffat mig en god förståelse för hela projektprocessen inom samhällsbyggnadsområdet, med projekterfarenhet från både utförarsidan och beställarsidan samt från tidiga skeden till drift- och underhållsverksamhet.

Vad är typiskt för Esam?

Djup kunskap och imponerande bredd inom hållbarhetsområdet. Stort fokus på utveckling, arbetsglädje, driv och mod för att tillsammans utveckla hållbarheten i vårt samhälle i Sverige likväl som internationellt.