Kontakt
  gunnar.brundin(at)esam.se
  070 – 266 02 68

Vilka är dina drivkrafter?

Jag har ända sedan 70-talet varit engagerad i miljö och hållbar utveckling. Först i miljörörelsen, sedan i politiken, därefter i mitt arbete som konsult och kvalitets- och miljörevisor. Hela tiden med visionen om ett hållbart samhälle. Eftersom vi inte är där än – och att jag är en ganska enveten person – så jobbar jag vidare…

Kan du sammanfatta dina drivkrafter?

Efter 18 år som miljö- och kvalitetsrevisor har jag insett vilket utmärkt verktyg ett ledningssystem är för att åstadkomma en utveckling mot hållbarhet i alla typer av organisationer. Särskilt viktigt är att få det politiska ledarskapet att förstå att detta verktyg behövs också i offentlig sektor för att åstadkomma den nödvändiga omställningen mot hållbarhet. 

Vilka är dina specialistkompetenser?

Miljö- och kvalitetsrevisor – ledningssystem Hållbarhetskonsult – inriktning på process- och organisationsutveckling 

Vad har du för bakgrund?

Ekonom, miljö- och hälsoskyddsinspektör och idrottslärare i grunden. Startade, tillsammans med Torbjörn Lahti, Esam AB i januari 1990. Vi var under början på 90-talet projektledare för det första svenska ekokommunnätverket. 1995 initierade vi bildandet av Föreningen Sveriges Ekokommuner – SEKom. Därefter hållbarhetskonsult både hos kommuner och företag. Från 1999 är jag också miljö- och kvalitetsrevisor inom Rise Certifiering (f.d. SP).

Vad är typiskt för Esam?

En organisation med en mängd olika kompetenser som binds ihop av det gemensamma intresset för samhällets omställning till hållbarhet.