Kontakt
  david.thomas(at)esam.se
  070-44 11 464

Vilka är dina drivkrafter?

Jag har själv upplevt många sorters arbetsmiljö som lämnat en hel del att önska om man säger så. Vi spenderar ca 80000 timmar på jobbet under en livstid. Det blir ganska långa timmar om man går och vantrivs. Jag vill vända synen på arbetsmiljö från att lägga fokus på det som gör oss sjuka till att leta upp och förstärka det som gör oss friska.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Mitt huvudfokus är arbetsmiljöutbildningar. Jag har även uppdrag som internrevisor inom miljö, kvalité och arbetsmiljö.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Leg. Sjukgymnast/Ergonom 
  • Diplomerad BAM-handledare 
  • Belastningsergonomi 
  • Arbetsplatsbedömningar

Vad har du för bakgrund?

Jag har arbetat inom primärvården som sjukgymnast.  Jag har även föreläst en del om belastningsergonomi, förflyttningar inom vården, Tai Chi och kroppsmedvetandeträning. Som ergonom har jag besökt arbetsplatser och gjort bedömningar av den fysiska arbetsmiljön, både administrativa arbetsplatser samt t.ex verkstäder. 
Innan jag utbildade mig till sjukgymnast arbetade jag som ställningsmontör och engagerade mig även då i säkerhetsfrågor som skyddsombud. Min tid i byggbranschen har gett mig värdefull kunskap som jag tar med mig i mitt arbete idag.

Vad är typiskt för Esam?

Det är ett härligt gäng där man verkligen känner sig välkommen.