Kontakt
  david.sanden((at)esam.se
  070-390 40 92

Vilka är dina drivkrafter?

Att få det svårbegripliga tillämpbart och användbart. Att vi använder våra resurser, materiella som mänskliga, på ett hållbart sätt.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Utbildningar och föreläsare inom arbetsmiljö – bostad och hälsa, miljö och hållbarhet med fokus på kemikaliehantering. Certifieringar inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Miljölagstiftning i praktiken 
  • Fukt och mögel 
  • Kemikaliehantering 
  • Livsmedelsproduktion ur ett hållbarhet/säkerhetsperspektiv 
  • Internrevisor inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité 

Vad har du för bakgrund?

Som en ung simlärare började jag stortrivas med att få andra människor att utvecklas. Arbetade många år inom KFUM och BRIS innan/parallellt med magisterexamen i MHS vid Umeå universitet. Sen gick tåget via labbet på Analycen, som miljöhandläggare på Göteborgs kommun till Esam där jag nu jobbat sedan 2006. Då stora fritidsintressen är sång, matlagning och segling, gärna i kombination med varandra, låter jag även mina uppdrag färgas av det när det är möjligt.

Vad är typiskt för Esam?

Människorna, humorn och lättsam professionalism.