Kontakt
  christina.pihl(at)esam.se
  070-598 34 84

Vilka är dina drivkrafter?

Jag vill att alla barn i världen ska ha samma möjligheter till ett bra liv. Barnkonventionen ska gälla för alla. Näringslivet har en betydande roll och mitt driv fokuserar sig på att samarbeta över gränserna; näringsliv/ideell sektor/civilsamhället. Jag brinner för att fler ska använda hela sitt maktutrymme för att bidra till ett bättre sammanhang, en bättre verksamhet och en bättre värld med barnen i fokus.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Globala målen, strategi, hållbart företagande, hållbar affärsutveckling, affärscoach inkl affärsplan, budget, marknadsföring. Insamlingsaktiviteter, projektledning inom insamling/kommunikation.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Fokus på att affärsmässighet och hållbar utveckling går hand i hand.
  • Effektivisera arbetet inom marknad/försäljning/insamling samt övrig verksamhets- och affärsutveckling.
  • Rutinerad affärsrådgivare åt startups.
  • Företagande och affärsutveckling 
  • Kreativ för att hitta affärsnyttan och win-win mellan parter.

Vad har du för bakgrund?

Tidigare erfarenhet av att jobba i ledande position inom näringsliv och offentligt ägt bolag. Christina har lång erfarenhet av strategiska frågor inom telekom, hållbar affärsutveckling, CSR, samt affärsrådgivare och insamlingsansvarig. Roller som Christina gärna har som konsult är rådgivare, coach, projektledare.

Vad är typiskt för Esam?

Professionella och generösa kollegor med mycket glädje som tar frågan om hållbar utveckling utifrån en helhetssyn. Ett gäng konsulter som är djupt engagerade!