Kontakt
  bjorn.dahlberg(at)esam.se
  070-301 65 00

Vilka är dina drivkrafter?

Få företag och organisationer förstå betydelsen att ett långsiktigt hållbarhetsarbete som stärker deras varumärke och ger ökad kundnytta och lönsamhet.

Kan du sammanfatta dina drivkrafter?

Jag tror på en ökad samverkan mellan företag och myndigheter där vi tillsammans nyttjar varandras kompetenser för att gemensamt uppnå våra hållbarhetsambitioner. Alla kan bidra …

Vilka är dina specialistkompetenser?

Företagsledning och ledningsgruppsarbete
Strategiarbete och affärsutveckling
Styrelsearbete

Vad är din bakgrund?

Befattning som VD och vice VD över 11 år inom HSB Umeå och HSB Norr
Administrativ chef och ekonomichef 17 år inom Umeå Energi koncernen

Vad är typiskt för Esam?

Kompetenta konsulter med hjärta och hjärna som jobbar mot ett gemensamt mål under lättsamma former.