Kontakt
  asa.ogren(at)esam.se
  070-326 70 26

Vilka är dina drivkrafter?

Drivs av nyfikenhet och önskan om att göra gott. Uppskattar individer och organisationer som vill söka nya lösningar och är beredda att ta sig an utmaningar. De horisontella målen är intressantare än de ekonomiska.

Kan du sammanfatta dina drivkrafter?

Styrelsearbete och genomförandeprocesser där samspelet mellan styrning och ledning är vitalt.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Samhällsplanering
  • Ledarskap för hållbar utveckling
  • Social redovisning

Vad är din bakgrund?

Har tre mandatperioder som heltidspolitiker med fokus på samhällsplanering och avfall. Har många års erfarenheter av olika former av styrelsearbete. Kan funktionerna och rollerna.

Vad är typiskt för Esam?

En mångfald av spetsig hållbarhetskompetens och nyfikna debattglada medarbetare.