Kontakt
   angela.ekman-natt(at)esam.se
   0731-824425

Vilka är dina drivkrafter?

Jag älskar att se människor och verksamheter utvecklas, förbättras parallellt med en breddad förståelse och starkare engagemang för omvärld och intressenter. Jag brinner för att fler ska använda hela sitt maktutrymme för att bidra till ett bättre sammanhang, en bättre verksamhet och en bättre värld.   

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Hållbar affärsutveckling (CSR), tvärsektoriell samverkan och strategiska nätverk, gärna i politisk miljö, strategi, analys och utvärdering samt kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildad statsvetare med fokus på samhällsengagemang 
  • Organisation och ledarskap/styrning 
  • Företagande och affärsutveckling 
  • Kvalité, miljö och arbetsmiljö 
  • Hållbarhetsrapportering och verksamhetsledningssystem 
  • Revision 

Vad har du för bakgrund?

Med flera års erfarenhet av regionala utvecklingsprocesser, lokalt i sektorssamverkan/partnerskap och nationellt/internationellt tillsammans med offentliga och privata aktörer så började jag på Esam 2007. Här har jag haft förmånen att få hjälpa och bidra i hållbarhetsprocesser för små- och stora företag, såväl som offentliga och statliga verksamheter, kommuner, regioner och myndigheter. Jag har också arbetat som Esams VD mellan 2008 -2015 och är ordförande i bl.a Företagarna Umeå och Connect Norr Västerbotten. 

Vad är typiskt för Esam?

En gemensam anda och tanke om att en hållbar värld är möjlig, och en inspirationsrik och drivande verksamhet där vi varje dag blir lite bättre tillsammans med våra kunder. En lite alltför stor ödmjukhet ibland 🙂