Kontakt
  cecilia.romeborn(at)esam.se
   

Vilka är dina drivkrafter?

Jag har alltid trott på kraften i att agera, även när vi inte har alla pusselbitar.
Jag vill inspirera till actions i stort och smått och tror på att sprida kunskap – att utveckla såväl människor som organisationer. Jag är övertygad om att vi alla behövs och att varje steg vi tar bidrar till att vi tillsammans har makten att göra världen lite bättre – för oss och för planeten.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Hållbar affärsutveckling, utbildning inom hållbarhet, implementering, processledning och projektledning.

Vilka är dina specialistkompetenser

  •  Affärsutveckling
  • Förändringsledning /Processtyrt förändringsarbete
  • Implementering och förankring
  • Ledarskap och projektledning
  • Utbildad Hållbarhetsspecialist på SIH

 

Vad har du för bakgrund?

Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap och försäljning inom retail. Retail är en
snabbfotad bransch och att driva förändring och utveckling i organisationen och samtidigt ta tillvara de styrkor som finns har varit en förutsättning för att lyckas. Jag har arbetat framgångsrikt med coaching och utbildning med fokus på att driva försäljning och lönsamhet. Utöver mitt huvuduppdrag som regionchef har jag även drivit projekt inom etablering samt hållbarhets-projekt, inriktade på utbildning och lärande.

Vad är typiskt för Esam?

Unikt för Esam är att vi har arbetat tillsammans för en mer hållbar värld i snart 30 år – långt innan hållbarhet var ett välkänt och etablerat begrepp. På Esam finns en genuin vilja att driva utvecklingen och att tillsammans med kunder och samarbetspartners göra skillnad på riktigt! Tillsammans kan vi göra det som krävs, för oss och för planeten!