Björn Dahlberg

Vilka är dina drivkrafter? Få företag och organisationer förstå betydelsen att ett långsiktigt hållbarhetsarbete som stärker deras varumärke och ger ökad kundnytta och lönsamhet. Kan du sammanfatta dina drivkrafter? Jag […]

VD, utbildare och konsult inom hållbar utveckling med fokus på utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö – bostad och hälsa, miljö och hållbarhet kopplat till kemikaliehantering. Certifieringar inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité. Läs mer […]