Tänka solenergi i plan och bygg

Västerås stad har en vision om att bostäder och kontor i staden ska bidra med förnybar energi till stadens invånare och företag. Västerås stad ville bli bättre på att ta tillvara solenergins potential på husens tak och fasader. Solenergi behövde bli en naturlig del i arbetet för planerare, byggherrar och bygglovshandläggare och det fanns mycket att vinna på att förbättra samspelet mellan dessa aktörer och även stadens politiker.

Gemensam workshop ett solklart val

Michiel van Noord, Esams solcellsexpert, jämför aktörerna som skapar visionen, planerar, projekterar, bygger och granskar med länkar i en kedja. ”Vill man att fler solenergianläggningar ska komma till och ge ett bra energiutbyte, så behöver kedjans länkar vara ungefär lika starka, haka in i varandra och dra åt samma håll” säger han. Därför arbetade vi i workshopen med att bygga upp kompetens om solinstrålning och ”spelregler” för bra anläggningar. Vi diskuterade möjligheter och utmaningar i varje länk och hur vi genom kommunikation och samarbete mellan länkarna kan förstärka möjligheterna och ta tag i utmaningarna. Solenergifrågan får så en bättre kontinuitet och en positiv drivkraft i processen.

Fler som tänker solenergi

Anna Malmström, dåvarande energirådgivare (Västerås stad) var nöjd med resultatet : ”Efter sol-workshopen märks det att vi är flera som tänker på potentialen för solenergi och att man ’pratar samma språk’. Mixen av deltagare på workshopen har gett oss en styrka, i och med att vi vet att många är intresserade och efterfrågar möjligheten till solenergi i nya byggprojekt.”

 

För mer information kontakta Michiel van Noord på tel. 0708 717 828, michiel.vannoord@esam.se