Utmaningen – samverkansprocess

Under hösten 2016 gick 5 nationella byggaktörer, som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande (www.hallbarahus.se), till Umeå kommun med en idé om att gemensamt bygga en hållbar stadsdel. Kommunen ställde sig positiv och nu infann sig ett stort behov av att både koordinera sig och starta en större samverkansprocess.

I det läget kontaktades Esam med en förfrågan om att arbeta som processledare för byggaktörerna och i relationen med Umeå kommun. Projektet Tomtebo strand har sedan dess genomgått Citylab, ökat antalet aktörer med 2 nya byggaktörer och 3 kommunala bolag samt tagit fram ett hållbarhetsprogram för stadsdelen.

Lösning – en inhyrd konsult under begränsad tid

Michael Jalmby på Esam blev initalt processledare för 5 byggaktörer. Sedan dess har det tillkommit ytterligare 5 aktörer och Michael koordinerar nu samtliga. I arbetet ingår bl.a att koordinera och samtidigt representera byggaktörerna i en processledningsgrupp tillsammans med kommunala representanter.

Resultat – samverkan mellan alla aktörer

Samverkansprocessen har utvecklat en metodik som håller ihop arbetet med de totalt 11 aktörerna (7 byggaktörer, 3 kommunala bolag och Umeå kommun). Resultatet är en samsyn som innebär att: ”Vi måste tillsammans sätta hållbarhet först och enas kring vad vi vill – sedan kommer affärsmodellerna, d.v.s vi hittar ”win-win” lösningar mellan det privata och offentliga”. Utifrån projektets bärande delar; Samverkan, Lärande och Hållbarhet har Esam bidragit med mycket strategiska och praktiska input kopplat till Citylab, Agenda 2030-målen och hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand (www.tomtebostrand.se).