Regeringen och EU-kommissionen ger tydliga signaler om att Sverige och EU ska styra mot en cirkulär ekonomi, där bl.a. affärsnytta förenas med resurseffektivitet, som ett led i att nå en hållbar samhällsutveckling. Danmark och Holland är ledande inom cirkulär utveckling sedan många år tillbaka. Därför har Esam de senaste åren arrangerat studieresor till båda länder tillsammans med representanter från svenska kommuner, regioner, företag och politiker under mottot ”seeing is believing”!

Hur börjar man tänka cirkulärt?

För att få en cirkulär ekonomi att blir verlighet krävs en mindset förändring. Därför är inspiration och erfarenhetsutbyte avgörande för många som har fått ansvar för eller vill utveckla sin verksamhet eller andra i en cirkulär riktning. Under studieresan få man det som behövs för att framgångsrikt arbete vidare på hemmaplan: metoder och verktyg för att implementera det cirkulära tankesättet, kunskaper kring policy-arbete på lokal, regional, och nationell nivå, erfarenhetsutbyte, och ett utökat nätverk med ledande experter inom cirkulär ekonomi i EU samt andra aktörer med cirkulära ambitioner i Sverige.

Se och uppleva cirkulära lösningar på riktigt!

På studieresan anpassar vi programmet efter deltagarnas behov och fokusområden, och besöksmålen ge samtidigt en viktig inblick i olika perspektiv kring cirkulär ekonomi – allt ifrån det regionala utvecklingsarbetet, till kommunal upphandling, industriföretag i symbios, småförtag med geniala cirkulära lösningar eller byggnader som materialbanker. Vi varva inspirationspass med dialog och verksamhetsbesök i bl.a. produktionsanläggning och showrooms – så vi få lära känner och uppleva cirkulära lösningar på riktigt.

Vi åker på resan med max. 15 personer för att även dialogen med experter och inom gruppen ska vara möjlig och givande för varje deltagare.

Vill du lära dig mer tillsammans med oss och fler?

För att sprida inspiration och kunskap genom studieresor har vi genomfört resor för och samverkat med bl.a. Fores, Umeå Energi, Hållbar utveckling Skåne och Umeå kommuns näringslivsservice.

Dessutom är vi nöjda att även regeringens utredare för cirkulär ekonomi åkte med oss 2016 till Danmark för att samla erfarenheter till utredningen som kom ut mars 2017.

Så håll utkik efter kommande resor!

För mer information: michael.jalmby(at)esam.se

Utvärdering studieresan 2016:

”Vi fick bra tips för vårt projekt och allmän förståelse för vad är cirkulär ekonomi innebär i praktiken. Tack för ett bra arrangemang rakt igenom!””

Bildreferens: Esam AB Studieresa 2016