Öka intresset för miljöarbetet internt

Region Östergötland behövde hjälp med att internt kommunicera ut sitt miljöarbete med fokus på ledningssystem för miljö och tog kontakt med Esams konsult inom hållbarhetskommunikation – Jessica Dymén.

Syftet var dels att miljökommunikationen internt skulle nå relevanta målgrupper samt att kommunikationen skulle öka intresset för miljöarbetet internt.

Att arbeta med information med siktet på kommunikation

En nulägesanalys över nuvarande miljökommunikation genomfördes baserad på:

  • en enkätundersökning med ledare,
  • en workshop med miljökontaktpersoner,
  • djupintervjuer
  • en benchmarkingundersökning med andra regioner och landsting

Kommunikationsaktiviteter togs fram i samråd med projektledarna för Miljöledningssystemet.

– Förslag på en kommunikationsstruktur för att nå ut med miljöarbetet internt togs fram

Fler som samarbetar och engagerar sig i miljöarbetet

Lars Kåreklint, utvecklingsledare på Miljö och Säkerhet, är nöjd med insatsen och berättar att Esams kommunikationsinsats bland annat bidragit till ett ökat samarbete och engagemang internt kring miljökommunikationen. Det har också lett till en ökad strategisk planering av miljökommunikationen liksom en insikt om fördelarna med kommunikation i förhållande till information. Både nyhetsbrev och seminarier håller på att planeras. På längre sikt bidrar insatsen till att sannolikheten att nå Regionens miljömål ökar och att ledningssystemet används effektivt!

För mer information kontakta Jessica Dymén:  jessica.dymen(at)esam.se, Tfn: 070-3060028