Utmaningen – resursbrist

Under 2014 fanns behovet att rekrytera en person för en begränsad tid medan ordinarie person var föräldraledig. Att hitta rätt person med kort varsel kan i sådana lägen vara svårt. I det läget kontaktades Esam med en förfrågan om att arbeta som inhyrd konsult på 40% med ansvar för samordningen av arbetsmiljö. Det blev ett samarbete som fungerade så bra att Esams konsult blev kvar inom bolaget under 2,5 år.

Lösning – en inhyrd konsult under begränsad tid

Sara Ekenstedt på Esam blev arbetsmiljösamordnare på Akademiska Hus och hade under uppdraget samordnarroll för region Norr och region Uppsala.

Resultat – ny inspiration och nya arbetssätt

Som inhyrd konsult är du en del av organisationen, samtidigt som du parallellt träffar andra företag och organisationer vilket ger ett försprång när det gäller att hålla en objektiv blick på den interna kulturen och de arbetssätt som används. En inhyrd konsult täcker alltså inte bara ett resursbehov utan kommer också med nya idéer och lösningar.

Några exempel var på detta var:

  • Utveckling av arbetet med de interna revisionerna.
  • Utveckling av skyddsombudens roll via utbildning och workshop.