Forskaren Henrik Eriksson har summerat 5 principer som, om de tillämpas på rätt sätt, kommer leda till att man som företag lyckas. Principerna gäller för alla typer av företag, både privat, offentlig såväl som idéburna organisationer och är oberoende av storlek.
 
1️⃣ Vi är behovs- och syftesdrivna
2️⃣ Vi har värdeskapande processer och nätverk
3️⃣ Vi leder
4️⃣ Vi är motiverade
5️⃣Vi förbättrar

Henrik Eriksson, docent och forskare på Chalmers och Förbättringsakademin har skrivit en bok om ”Sveriges bästa verksamheter”, som är baserad på 20 års forskning.
På Esam har vi läst den och vi kan rekommendera boken som ett tillskott för kunskap i att skapa en hållbar och ständigt utvecklande verksamhet. Vi är nu mitt uppe i en omställning där syftet med företagande går från att vara vinst- till behovs- och syftesdrivet och det är glädjande att också läsa att forskningen ser en koppling mellan framgångsrika verksamheter och deras syfte!

Har du läst boken? https://buff.ly/3l48qW7