Vill du utveckla dina affärer genom att tänka cirkulär ekonomi i Umeå – anmäl dig till det andra studiebesöket som äger rum på IKEA.

  • Hur arbetar IKEA strategiskt med hållbarhet och cirkulär ekonomi?
  • Vad är utgångspunkten i ”People & Planet Positive”?
  • Vilka cirkulära och hållbara exempel finns på IKEAs varuhus i Umeå?

Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det. I Sverige har precis en Delegation för Cirkulär ekonomi skapats och inom näringslivet har IKEA och ytterligare ett antal stora företag startat initiativet ”Circular Sweden”. Näringslivsservice på Umeå kommun och Esam AB fortsätter arbetet med en kunskapsuppbyggande satsning, bl.a via studiebesök hos goda exempel för cirkulära och hållbara lösningar.

Målgruppen är företagsledare, affärsutvecklare och beslutsfattare med näsa för strategiskt tänkande.

IKEA i Umeå är ett varuhus med hög profil när det gäller hållbarhet och cirkulärt tänkande. IKEA satsar på att leda utvecklingen i hållbar riktning. Kom och lyssna på mig och mina kollegor, säger varuhuschefen Mari Gustavsson.

Program

7:30 Frukost och registrering
8:00 Välkommen! Mari Gustafsson m kollegor, IKEA Umeå
8:05 IKEA – cirkulärt och hållbart, Mari Gustafsson, varuhuschef IKEA Umeå
8:20 Exempel från IKEA Umeå, och ev rundvandring, repr för personal, IKEA Umeå
9:00 Avslutning

När & var? 19 oktober, kl. 7:30-9:30, IKEA Umeå,
Anmälan senast 17 oktober till michael.jalmby@esam.se 
Max antal deltagare: 30 personer – först till kvarn…