Esam har fått uppdraget att bistå myndigheten SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt med en kartläggning över hur SVA:s verksamhet påverkar de 17 Globala målen för hållbar utveckling samt även en ny miljöutredning. Uppdraget pågår fram till februari 2021 och våra konsulter Maria Blechingberg och Christina Pihl arbetar i uppdraget.