Under 2020 och 2021 ska Esam stödja Avesta kommun i sina ambitioner för en systematisk styrning i enlighet med Agenda 2030. Uppdraget syftar till att leda en process med hög delaktighet för att uppdatera Hållbarhetsprogrammet med kommunens höga ambitioner. 

Avesta valde Esam som stöd i arbetet då man lägger stor vikt vid att processen genomförs nära och tillsammans med verksamheterna för att bygga hållbarhetskompetens och säkerställa engagemang och hög delaktighet. Viktiga framgångsfaktorer för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.