Hur är hållbarhet på agendan i er styrelse? Hur ser styrelsens omvärldsspaning ut? Vilka nya krav kommer storbolagen att ställa på sina underleverantörer?

Hållbart företagande blir allt viktigare också för mindre bolag, inte minst inom klimat. Fördelarna med att vara aktiv överväger riskerna att inte agera.

EU har ny lagstiftning inom hållbarhet och gröna investeringar på gång som kommer att påverka nästan alla svenska bolag, oavsett storlek.

På frukostmötet med Esam tar vi upp detta och andra frågor relevanta för hur styrelsen och ledning kan hantera klimat- och hållbarhetsutmaningarna på ett affärsmässigt och framgångsrikt sätt. Seminariet riktas särskilt till mindre och medelstora bolag.

Föreläsare: Maria Blechingberg och Björn Dahlberg, Esam

Datum och tid: Onsdag 26 maj , kl. 07:45-09:00

Anmäl dig här:

StyrelseAkademien sprider strategisk kunskap om fördelarna med ett aktivt styrelsearbete som medför dels mindre risker för företaget och ledamöterna, dels lönsammare och mer värdefulla företag.

Välkommen!