Vi befinner oss i ett läge som ingen av oss tidigare varit med om. Ett läge där vi har oro och osäkerhet i samhället men som samtidigt tvingar oss att tänka nytt och ställa om! Vi har ex teknik och kompetens som i ännu större grad kan användas för att möjliggöra möten, utbildningar och nya affärsinnovationer och som dessutom är ett led i hållbarhetsarbetet.

Hur vi på Esam agerar runt smittspridningen av Covid-19:

Vi väljer att införa en restriktiv och försiktig hållning till kundbesök på våra kontor samt besök ute hos våra kunder i samband med möten och utbildningar. Det innebär att vi i första hand förespråkar kontakt via de digitala kanaler som vi tillhandahåller (Zoom, telefon, mail etc). Inför varje utbildning och möte görs en individuell riskbedömning. 

Något absolut besöksförbud inför vi inte, utan vi litar på att vi alla gör förnuftiga egna övervägningar kring faran för smittspridning. Vi baserar vårt riskarbete på folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvärderar risknivån dagligen.

Om ni har några frågor kring Esams arbete gällande detta så är ni välkomna att kontakta Esams VD David Sandén, på mail david.sanden@esam.se alt tel: 070 3904092.