I senaste numret av Miljö & Utveckling intervjuas Michiel van Noord om arbetet med att kartlägga och utvärdera verktyg som hjälper företag att utveckla cirkulär affärer. Förstudien genomfördes under 2017 i uppdrag av Cradlenet och finansierades genom strategisk innovationsprogrammet RE:source av Energimyndigheten.

Resultat från projektet presenterades nyligen även på ett seminarium som anordnades av Cradlenet och ytterligare ett seminarium planeras efter årsskiftet – håll utkik på Cradlenets hemsida eller hör av dig till Michiel för att veta mera.